Çerez Örnek
canlı destek

Hakkımızda

 

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜNÜN TARİHÇESİ

Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu`nun 5/i maddesi gereğince okutulması zorunlu olan Türk Dili dersinin üniversitemiz öğrencilerine verilmesi amacı ile 1983 yılında Ege Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur.

Bölümde sırayla;

1983-1986 Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN,

1986-1986 Prof. Dr. Tunca KORTANTAMER,

1986-1987 Prof. Dr. İsmail AKA,

1987-1992 Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN,

1992-2001 Prof. Dr. Ömer Faruk HUYUGÜZEL,

2001-2019 Prof. Dr. Metin EKİCİ,

2019-2022 Prof. Dr. Zeki KAYMAZ,

2022 tarihinden itibaren bölüm başkanlığı görevini Doç. Dr. Yılmaz ÖZKAYA yürütmektedir.

 

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü, Ege Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin ilk yıldan itibaren Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gerektiği gibi kavramalarını sağlamak, öğrencilere dil ve düşünce arasındaki ilişkiyi özümsetmek, Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanabilme yeteneklerini geliştirmek, eğitim ve öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil kullanımını hâkim kılmak ve çağdaş bir dil bilincine sahip aydın genç bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacındadır. 

Bölümümüz; on beş kişiden oluşan öğretim görevlisi kadromuzla, Ege Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokulların birinci sınıf öğrencilerine "Türk Dili I" ve "Türk Dili II" olmak üzere, haftada iki saat, Türk Dili eğitimi ve öğretimi veren bir bölümdür. Ayrıca bölümümüz öğretim görevlileri; üniversitemiz bünyesinde fakültelerde seçmeli ders olarak; "Etkili Sunum Teknikleri", "Mizah ve Toplum", "Yazılı Anlatım", "Hızlı Okuma Teknikleri" ve "Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi" derslerini yürütmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ