Çerez Örnek

Amaç

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Üniversitelerde okutulacak Türk Dili dersinin amacı ve genel konu başlıkları şu şekilde açıklanmıştır:

Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil- düşünce ilişkisi açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

Fikirlerin amaca göre en mükemmel şekilde ifade edilebilmesi için gerekli kuralları kapsayan güzel konuşma bilgisi, her meslekte yetişmiş gençler için çok önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bakımdan yükseköğretim kurumlarında verilecek Türk Dili derslerinin, liselerde verilen Türkçe ve Edebiyat derslerinin bir devamı olarak özellikle güzel konuşma alanında yoğunlaştırılması yararlı olacaktır. Diğer taraftan, gençlerin yazılı kompozisyon yanında, düzgün ve etkin bir konuşma alışkanlığı kazanmaları da ihmal edilmemesi gereken bir husustur.

Batı ülkelerinde bu konuda yazılmış kitaplardan da yararlanılarak, Türkçe ders programlarında kitleye hitap etme tekniğine ait kural ve yöntemlerin öğretilmesi mümkündür. Bu konuda, başta Atatürk olmak üzere, değerli Türk hatiplerinin konuşma metinlerinden yararlanmak yerinde olur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ