Çerez Örnek
canlı destek

Amacımız ve İçeriğimiz

 

TÜRK DİLİ DERSİNİN AMACI

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Üniversitelerde okutulacak Türk Dili dersinin amacı ve genel konu başlıkları şu şekilde açıklanmıştır:

Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil- düşünce ilişkisi açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

Fikirlerin amaca göre en mükemmel şekilde ifade edilebilmesi için gerekli kuralları kapsayan güzel konuşma bilgisi, her meslekte yetişmiş gençler için çok önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bakımdan yükseköğretim kurumlarında verilecek Türk Dili derslerinin, liselerde verilen Türkçe ve Edebiyat derslerinin bir devamı olarak özellikle güzel konuşma alanında yoğunlaştırılması yararlı olacaktır. Diğer taraftan, gençlerin yazılı kompozisyon yanında, düzgün ve etkin bir konuşma alışkanlığı kazanmaları da ihmal edilmemesi gereken bir husustur.

Batı ülkelerinde bu konuda yazılmış kitaplardan da yararlanılarak, Türkçe ders programlarında kitleye hitap etme tekniğine ait kural ve yöntemlerin öğretilmesi mümkündür. Bu konuda, başta Atatürk olmak üzere, değerli Türk hatiplerinin konuşma metinlerinden yararlanmak yerinde olur.

 

TÜRK DİLİ DERSİNİN KONU BAŞLIKLARI

1. Dil nedir?

2. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri.

3. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri.

4. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.

5. Atatürk´ün dil politikası ve "Güneş Dil Teorisi".

6. Dil ve kültür arasındaki ilişki.

7. Türkçede sesler ve sınıflandırılması.

8. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar.

9. Hece bilgisi.

10. Türk dilinin yapım ekleri ve uygulaması.

11. İmla kuralları ve uygulaması.

12. Noktalama işaretleri ve uygulaması.

13. Yazılı anlatımla ilgili genel bilgiler.

14. Yazılı anlatımda planlama ve uygulaması.

15. Yazılı anlatım türleri ve uygulaması.

16. Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması.

17. Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi.

18. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları.

19. Türk ve dünya edebiyatlarından örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları.

20. Türk kültürü ve Türk dili arasındaki ilişki ve bunun örneklenmesi.

21. Türkçenin güncel sorunları.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ